TH EN
A A A

จีนตกลงนำเข้าข้าวมะกันครั้งแรก

24 กรกฎาคม 2560    540 ครั้ง

                จีนเปิดตลาดนำเข้าข้าวจากสหรัฐอเมริกาครั้งแรก สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาด้านการเกษตรของจีน ซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนมีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น เฉพาะปี 2559 จีนนำเข้าข้าวกว่า 5 ล้านตัน โดยก่อนหน้านี้ จีนนับเป็นตลาดผลิต และบริโภคข้าวมากอันดับ 1 ของโลก สามารถผลิตข้าวได้มากกว่าสหรัฐอเมริกาถึง 20 เท่า
                ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่า จีนอาจประสบปัญหาด้านการผลิตสินค้าเกษตร เนื่องจากประชาชนในชนบทเริ่มสูงอายุ ปัญหาขาดแคลนแร่ธาตุในดิน มลภาวะ และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต


ที่มา: thairath สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?