TH EN
A A A

เม็กซิโกเปิดโควต้าภาษี มะกันหวั่นโดนแย่งตลาดข้าว-เนื้อวัว

21 กรกฎาคม 2560   

                สหพันธุ์ข้าวอเมริกากังวล เม็กซิโกเปิดโควต้าภาษี (TRQ) นำเข้าข้าวและเนื้อวัวอาจกระทบส่วนแบ่งตลาดในเม็กซิโก ในขณะที่ไทยอาจมีโอกาสส่งออกได้เพิ่ม
                จากกรณีที่สหพันธ์อุตสาหกรรมข้าวของสหรัฐอเมริกาเผยแพร่บทความแสดงความวิตกกังวลกรณีเม็กซิโกเปิดโควต้าปลอดภาษีในการนำเข้าข้าวจำนวน 150,000 ตัน และเนื้อวัวจำนวน 200,000 ตัน ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทำให้สหรัฐกังวลว่าเม็กซิโกจะลดการพึ่งพาข้าวจากสหรัฐฯ และทำให้สหรัฐสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวียดนาม และไทย อย่างไรก็ตาม เม็กซิโกได้กำหนดปริมาณการนำเข้าเนื้อวัวแก่ผู้นำเข้ารายละไม่เกิน 30,000 ตัน และข้าวรายละไม่เกิน 10,000 ตัน โดยในส่วนของข้าวนั้นสินค้าที่สามารถนำเข้าตามโควต้าได้แก่ ข้าวเปลือก (Paddy Rice) ข้าวกล้อง (Husked rice) ข้าวขาวหรือข้าวสาร (Milled rice) ข้าวหัก (Broken rice) และข้าวชนิดอื่นๆ
                ผลดีต่อประเทศไทยในการเปิดโควต้าภาษีดังกล่าวอาจทำให้ไทยสามารถขยายการส่งออกข้าวเพิ่มเติมไปยังเม็กซิโก จากเดิมที่ส่วนแบ่งการตลาดของข้าวไทยยังมีน้อย ประกอบกับการที่เม็กซิโกนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักและยังนำเข้าในปริมาณสูง โดยผู้นำเข้าที่สนใจสามารถยื่นแบบอนุญาตนำเข้าสินค้าตาม TRQ ได้ทาง Mexican Digital Window for Foreign Trade (

www.ventanillaunica.gob.mx
) หรือกระทรวงเศรษฐกิจเม็กซิโกโดยใช้แบบฟอร์ม SE-FO-03-033
                ทั้งนี้ ปัจจุบันเม็กซิโกจัดเก็บภาษีนำเข้าข้าวเปลือกร้อยละ 9 ข้าวชนิดอื่นที่ร้อยละ 20 เนื้อวัวสดและเนื้อวัวแช่เย็นร้อยละ 20 และเนื้อวัวแช่แข็งที่ร้อยละ 25


ที่มา: ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สรุปโดย: มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?