TH EN
A A A

ฝรั่งเศส ยืนยันพบไข้หวัดนก H5N8 ระบาด ทางตอนเหนือ

4 กรกฎาคม 2560    1065 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรของฝรั่งเศส ยืนยันพบไข้หวัดนก สายพันธุ์รุนแรง H5N8 ระบาดภายในฟาร์มสัตว์ปีกทางตอนเหนือของเมือง Brillon ซึ่งเป็นแถบชายแดนที่ติดต่อกับเบลเยี่ยม โดยพบฟาร์มสัตว์ปีกที่ได้รับผลกระทบอยู่ในรัศมี 15 กิโลเมตร และยังมีรายงานพบการระบาดไข้หวัดนกสายพันธุ์ดังกล่าวที่เบลเยี่ยม และลักเซมเบิร์ก
                ทั้งนี้ ฝรั่งเศส ได้เริ่มใช้มาตรการควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว พร้อมทั้งสั่งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ตลอดจนกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่มีความเสี่ยงสูง

 
ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?