TH EN
A A A

คาดสภาสหรัฐรับรองติดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้า

12 ตุลาคม 2550   

               จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เกี่ยวกับสินค้าจีน คาดว่าจะผลักดันให้สภาสหรัฐรับรองกฎหมายติดฉลากแหล่งกำเนิดสินค้าอาหาร

              ในปี 2545 สภาสหรัฐเผชิญการคัดค้านที่จะให้ผู้ค้าปลีกติดฉลกาประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า   และการล๊อบบี้ทั้งจากเกษตรกรและผู้หีบห่อเนื้อว่าระเบียบนี้จะเพิ่มต้นทุนและไม่เหมาะสมทำใหมีการเลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย   แต่ภายในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้  คาดว่าสภาสหรับจะให้การรับรองระเบียบนี้โดยมีการลดบทลงโทษและมีการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหหนดเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลขออุตสหรกรรม   เนื่องจากขณะนี้ผู้บริโภคกำลังตื่นตัวเรื่องความปอลดภัยที่มีการพบปัญหาในของเล่น สินค้าประมง ยาสีฟัน และส่วนประกอบในอาหารสัตว์เลี้ยงจากจีนและต้องการให้มีการติดฉลากอย่างเข้มงวด

               ถ้าสภารับรองร่าง farmbill การติดฉลากจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2552 สำหรับผักผลไม้สด เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อหมู และถั่วลิสง  ซึ่งจะรวมทั้งการดำเนินการที่ร้านอาหารด้วย

              จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ  10% ของเนื้อที่บริโภคของสหรัฐฯมาจากการนำเข้า  10%ของผักที่บริโภคของสหรัฐฯมาจากการนำเข้า  1 ใน 3 ของผลไม้  น้ำผลไม้ ถั่ว ที่บริโภคของสหรัฐฯมาจากการนำเข้า  และ  3 ใน  4  ของอาหารทะเลที่บริโภคของสหรัฐฯมาจากการนำเข้า 

ที่มา  :  The Express Time

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?