TH EN
A A A

จีน ตั้งเป้าเร่งลดใช้ยาอุตฯปศุสัตว์ และสัตว์ปีก

29 มิถุนายน 2560   

                กระทรวงเกษตรจีน เผยเตรียมแผนเข้าตรวจสอบการใช้ยาปฏิชีวนะในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ และสัตว์ปีกของจีน ลดปัญหาการดื้อยาข้ามกลุ่ม (cross-resistance) และแนะนำการใช้ตัวยาใหม่ที่มีความปลอดภัยสูงกว่าทดแทน
                จากรายงาน จีนมีแผนเร่งปรับลดการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งในคน และภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ และสัตว์ปีก ภายในปี 2563 เนื่องจาก พบยาจำนวนมากที่อาจก่อให้เกิดเชื้อดื้อยาแบบข้ามกลุ่ม โดยภาครัฐได้วิจัย พัฒนา และส่งเสริมให้ใช้ยาใหม่ จำนวนกว่า 100 ชนิด ซึ่งมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการรักษาสูงขึ้น พร้อมสั่งห้ามใช้ยาอีกกว่า 100 ชนิด ที่พบว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดการดื้อยาแบบข้ามกลุ่ม โดยคาดว่าภายในปี 2563 ภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ จะสามารถผ่านการตรวจสอบสารตกค้างกว่าร้อยละ 97  โดยเจ้าหน้าที่จะเพิ่มความเข้มงวดกำกับดูแล การขึ้นทะเบียนตัวยา และควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะโดยสัตวแพทย์
                ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรของจีน จะพัฒนาความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อดื้อยาที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคในประเทศทั่วโลก


ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?