TH EN
A A A

ไต้หวันพบเชื้อ TiLV ระบาดในฟาร์มปลาแห่งที่ 7

21 มิถุนายน 2560   

               

ไต้หวันยืนยันการพบการติดเชื้อ Tilapia Lake Virus (TiLV) ที่ฟาร์มอีกแห่งหนึ่งในเมืองเถาหยวน ซึ่งนับเป็นแห่งที่ 7 ที่พบการระบาดในเมืองเถาหยวนนับตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดยทางการได้สั่งระงับการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจากฟาร์มที่เกิดการระบาดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ และตรวจสอบฟาร์มที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากฟาร์มดังกล่าว ซึ่งกระทรวงเกษตรไต้หวันยืนยันว่าเชื้อไวรัสยังไม่มีการระบาดไปยังพื้นที่อื่นๆ
                อนึ่ง ฟาร์มทั้ง 7 แห่งที่พบการระบาดของโรคอยู่ในเขตจังหวัด Guangyin ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของไต้หวันและอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรจากฟาร์มที่พบการระบาดเป็นครั้งแรก


ที่มา: chinapost.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?