TH EN
A A A

แทนซาเนียสั่งระงับธุรกิจสุกร กันโรคอหิวาต์สุกรระบาด

20 มิถุนายน 2560   

                แทนซาเนียสั่งระงับการนำเข้าสุกรเป็นเวลา 1 ปีเพื่อป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (ASF) หลังการระบาดของโรคดังกล่าวในหลายพื้นที่ทำให้สุกรตายไปกว่า 285 ตัว นอกจากนี้ยังห้ามการเคลื่อนย้ายสุกรและเนื้อสุกรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการ ระงับธุรกิจทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับสุกรและเนื้อสุกรจนกว่าจะมีการประกาศอีกครั้ง ส่วนในพื้นที่ที่เกิดการระบาดรัฐบาลได้มีการประกาศเป็นพื้นที่กักกันพิเศษ ห้ามนำเข้าและเคลื่อนย้ายทั้งสุกรมีชีวิตและผลิตภัณฑ์ออกนอกบริเวณเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
 

ที่มา: thepigsite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?