TH EN
A A A

จีน ปิดฉากตลาดเชือดไก่สด ลดความเสี่ยงติดไข้หวัดนก

13 มิถุนายน 2560   

                หลังจากจีนพบการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 ส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นและมณฑลต่างสั่งระงับตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตหลายแห่ง โดยเฉพาะที่มีการเชือดและจำหน่าย เนื่องจากไม่เป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัย และขาดการควบคุมที่ดี ซึ่งอาจส่งผลกระทบผู้บริโภค และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไข้หวัดนก
                ทั้งนี้  จีนมีแนวโน้มจะผลักดันการขยายผลิตเนื้อไก่สดแช่เย็นจำหน่ายทดแทนการค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ในตลาดค้าปลีก ซึ่งหน่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงถึงกระบวนการผลิตและบรรจุเนื้อไก่สดแช่เย็นที่มีความปลอดภัย ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน และมีหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ควบคุม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดนกสู่ผู้บริโภคได้

 

ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?