TH EN
A A A

เกาหลีใต้สั่งฆ่าสัตว์ปีก ป้องกันหวัดนกระบาด

9 มิถุนายน 2560   

                เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 รัฐบาลเกาหลีใต้สั่งกำจัดสัตว์ปีกกว่า 186,100 ตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N8 หลังพบการระบาดในหลายพื้นที่และทางการได้ยกระดับการแจ้งเตือนสู่ระดับสูงสุด (grave level) เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ยังยกระดับการป้องกันโดยระงับการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกทั่วประเทศเป็นเวลา 24 ชั่วโมงอีกด้วย
                ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 เกาหลีใต้สั่งกำจัดสัตว์ปีกไปแล้วกว่า 38 ล้านตัว หรือมากกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสัตว์ปีกในประเทศ ทั้งนี้ การแจ้งเตือนระดับ grave level จะมีผลให้ทางการมีอำนาจในการสั่งระงับการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก สั่งปิดโกดังเก็บเนื้อสัตว์หรือโรงเชือดสัตว์ปีก ฉีดวัคซีน และฆ่าเชื้อพาหนะทุกชนิด


ที่มา: uk.reuters.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?