TH EN
A A A

ออสเตรเลีย ประกาศมาตรการกุ้งดิบ และผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคฉบับใหม่

6 มิถุนายน 2560    838 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 กระทรวงเกษตร และทรัพยากรน้ำของออสเตรเลีย ออกประกาศ Industry Advice Notices ฉบับที่ 55-2017 เกี่ยวกับมาตรการจัดการความเสี่ยงสำหรับผลิตภัณฑ์กุ้งดิบหมักซอส, ผงหมัก หรือกุ้ง Marinated ดังนี้
          1. สินค้ากุ้งทุกชนิด (ผ่านการแปรรูปแล้ว) ที่มีการส่งออกไปยังออสเตรเลีย ต้องปลอดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว (WSSV) และไวรัสหัวเหลือง (YHV) โดยใช้มาตรการทดสอบตามที่องค์การโรคระบาดสัตว์ (OIE) ยอมรับ และสินค้ากุ้งที่ถูกส่งมายังออสเตรเลียแล้วจะต้องได้รับการตรวจสอบ มีการปิดผนึกอย่างสมบูรณ์ และมีการส่งสินค้าตัวอย่างเพื่อตรวจสอบโรค WSSV และ YHV โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ส่งออกจะต้องดำเนินการออกใบรับรองสุขอนามัยให้แก่ผู้ประกอบการตามข้อกำหนดที่ปรับปรุงแล้ว
          2. หลักเกณฑ์การใช้พิจารณาผลิตภัณฑ์ Marinated ที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปขั้นสูงนั้น สินค้ากุ้งที่ส่งออกจะต้องผ่านการหักหัวและปอกเปลือก (เหลือเปลือกข้อสุดท้ายและแพนหาง) และต้องผ่านกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ดังนี้ 
              1. เคลือบด้วยซอสหมัก 
              2. เคลือบด้วยผงหมัก
              3. ผ่านการหมักและเสียบไม้  หรือ 
              4. ผ่านกระบวนการหมัก เตรียม และบรรจุในบรรจุภัณฑ์ (ต้องเห็นน้ำซอสหรือผงหมักเคลือบอยู่อย่างชัดเจน) หรือเป็นกุ้งที่ผ่านการหักหัว ผ่าครึ่ง และแบะแบบผีเสื้อ และผ่านการหมักซอส หรือผงหมัก
                ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร และทรัพยากรน้ำออสเตรเลีย ได้สั่งระงับใบอนุญาตนำเข้าสำหรับผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตนำเข้ากุ้ง Marinated ที่ยังไม่หมดอายุจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม และในส่วนของการขอใบอนุญาตผู้ประกอบการจะสามารถขอใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์กุ้งฉบับใหม่ได้ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศผู้ส่งออกว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการนำเข้า
                อนึ่ง รายการสินค้าได้รับการยกเว้นหรืออนุญาตให้สามารถนำเข้าได้ ได้แก่
     1. กุ้งดิบของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นกุ้งที่จับจากธรรมชาติ และมีการส่งออกเพื่อแปรรูป
     2. กุ้งที่จับเขตน่านน้ำ EEZ (เขตเศรษฐกิจจำเพาะ) ของออสเตรเลีย
     3. เหยื่อตกปลานำเข้า อาหารสัตว์น้ำสวยงามและเพาะเลี้ยง ที่มีส่วนผสมกุ้งดิบและเนื้อกุ้งดิบ 
     4. กุ้งดิบของออสเตรเลียซึ่งจับจากธรรมชาติที่ได้ส่งออกมายังไทย เพื่อแปรรูปในโรงงานที่ได้รับการรับรองจากกรมประมง และส่งออกไปยังออสเตรเลีย
     5. กุ้งดิบ และเนื้อกุ้งที่จับในเขตน่านน้ำออสเตรเลีย ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากโรคตัวแดงดวงขาว
     6. กุ้งแห้งหรือผลิตภัณฑ์อาหารจากกุ้งที่ทำไว้ไม่ให้เสีย
     7. กุ้งดิบและเนื้อกุ้งดิบที่ประสงค์ให้มีการนำผ่านไปกับเรือโดยสารระหว่างประเทศ หรือ ประสงค์ให้ใช้ในห้องปฏิบัติการหรือเป็นตัวอย่างอาหารเพื่อการวิเคราะห์

 

ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา   สรุปโดย: มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?