TH EN
A A A

WTO หารือสมาชิก เล็งหยุดประมง IUU

31 พฤษภาคม 2560    1145 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2560 องค์การการค้าโลก (WTO) ได้หารือประเด็นการอุดหนุนอุตสาหกรรมประมง โดยมีจุดประสงค์เพื่อหยุดการประมงเกินขนาดและการผลิตมากเกินไปซึ่งจะเป็นผลให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (IUU) โดยประกอบด้วยตัวแทนจากหลายประเทศ ได้แก่ สหภาพยุโรป นิวซีแลนด์ ไอซ์แลนด์ ปากีสถาน แอฟริกา แคริบเบียนและหมู่เกาะแปซิฟิก กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และกลุ่มละตินอเมริกา
                ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าการประมงแบบ IUU ก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจระหว่างปีละ 1 หมื่นถึง 2.35 แสนล้านเหรียญสหรัฐ และประเด็นการหยุดอุตหนุนอุตสาหกรรมประมงแบบ IUU เป็นหนึ่งในเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในปี 2030 โดยครอบคลุมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

 
ที่มา: undercurrentnews.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?