TH EN
A A A

ประชากรอังกฤษเสี่ยงโรคตับอักเสบ หลังพบเชื้อปนเปื้อนในไส้กรอก

30 พฤษภาคม 2560    832 ครั้ง

                อังกฤษพบการปนเปื้อนเชื้อไวรัสตับอักเสบ hepatitis E (HEV) สายพันธุ์ใหม่ในตัวอย่างไส้กรอกและผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรแปรรูป ในขณะเดียวกันฟาร์มสุกรในอังกฤษก็เริ่มพบการระบาดเช่นกัน ด้านสมาคมสุกรแห่งชาติเตือนบริโภคเนื้อหมูและไส้กรอกที่สุกเพื่อความปลอดภัย
                สมาคมสุกรแห่งชาติ (NPA) สุ่มตรวจพบไส้กรอกจำนวนหนึ่งที่ปนเปื้อนเชื้อ HEV สายพันธุ์ใหม่โดยยังไม่ทราบแหล่งที่มาของเนื้อที่นำมาผลิตไส้กรอก และพบความเชื่อมโยงกับเชื้อที่ระบาดในฟาร์มสุกรของฝรั่งเศส ฮอลแลนด์ เยอรมนี และเดนมาร์ก ส่วนสำนักงานมาตรฐานอาหารของอังกฤษรายงานว่าเชื้อดังกล่าวได้แพร่ระบาดในสุกรเลี้ยงกว่าร้อยละ 93 ในอังกฤษ และมีสุกรถึงร้อยละ 6 ที่มีปริมาณเชื้อไวรัสสูงจนสามารถติดต่อสู่คนได้ แต่ NPA ยืนยันผลการวิจัยเพื่อแย้งว่า HEV ที่พบในสุกรในอังกฤษกับที่เป็นสาเหตุของโรคในผู้ป่วยในอังกฤษเป็นคนละกลุ่มย่อยกัน ซึ่งคาดว่าผู้ป่วยด้วยโรคตับอักเสบ อี จะได้รับเชื้อจากการบริโภคเนื้อสุกรนำเข้ามากกว่าที่จะเป็นสุกรที่ผลิตในประเทศ อย่างไรก็ตาม เชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวสามารถทำลายได้ด้วยความร้อนโดยใช้เวลาปรุงมากกว่าปกติ
                เชื้อไวรัสตับอักเสบเป็นเชื้อที่พบมากในเขตร้อน แต่ปัจจุบันมีการกลายพันธุ์มาติดเชื้อในปศุสัตว์ซึ่งก่อให้เกิดอาการป่วยที่คล้ายไข้หวัด เมื่อเกิดการติดเชื้อ ไวรัสจะทำลายตับและระบบประสาท และเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเช่นผู้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะ และมีความเสี่ยงจะเกิดมะเร็ง

 

ที่มา: farminguk.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?