TH EN
A A A

จีนจับมือกัมพูชา เพิ่มการค้าข้าว-ลงทุน

22 พฤษภาคม 2560   

                จีนเตรียมจะเพิ่มโควต้านำเข้าข้าวจากกัมพูชาจากปีละ 200,000 ตันเป็น 300,000 ตันในปี 2561 และคาดว่ามูลค่าการค้าระหว่างทั้ง 2 ประเทศจะสูงขึ้นถึง 6 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 นอกจากนี้ กัมพูชายังมีแผนจะเปิดศูนย์กลางการค้าในบางมณฑลของจีนเพื่อจัดแสดงสินค้าส่งออกของกัมพูชา รวมทั้งให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่สนใจ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการของจีนกว่า 100 รายให้ความสนใจที่จะลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษใกล้กับเมืองสีหนุวิลล์ของกัมพูชาอีกด้วย

 

ที่มา: phnompenhpost.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?