TH EN
A A A

เตือนผู้ประกอบการสนใจเรื่องวัสดุบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร

10 ตุลาคม 2550   
            สืบเนื่องจากสหภาพยุโรปได้มีการออกระเบียบวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหาร หรือ Food contact materials โดยได้ออกระเบียบแม่บทมาร่วม 4-5 ปีแล้ว โดยครอบคลุมวัสดุต่างๆที่มีโอกาสสัมผัสอาหารเพื่อไม่ให้มีการส่งผ่านสารเคมีในระดับที่เป็นอันตรายสู่อาหารได้   ทั้งนี้มีการกำหนดสารห้ามใช้ และระดับสูงสุดที่จะให้มีพบได้ ซึ่งจะครอบคลุมค่อนข้างกว้างเช่น พลาสติคห่ออาหาร กระดาษ หมึกพิมพ์ ฝาปิด vanishing & coating จานชามเซรามิค เป็นต้น และปัจจุบันได้ออกระเบียบเฉพาะด้านมาหลายด้านแล้ว  และเนื่องจากบางรายการมีปัญหาในการหาสารทดแทน จึงมีการเลื่อนการบังคับใช้ในบางระเบียบมาเป็นระยะๆ  ซึ่งหากไม่มีการเลื่อนบังคับใช้อีก อาจมีผลบังคับใช้กลางปีหน้า 
มกอช. ได้จัดสัมมนา เรื่อง ระเบียบวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารของสหภาพยุโรปในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2550  ณ โรงแรมสยามซิตี้ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  จึงขอเชิญผู้ประกบการส่งออกอาหารไปสหภาพยุโรป ผู้ประกอบการวัสดุบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารและผู้สนใจ สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ …….
 
ที่มา  :  มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?