TH EN
A A A

ตุรกีจะนำเข้าข้าวสาลีจากรัสเซียอีกครั้งหลังผู้นำหารือชื่นมื่น

16 พฤษภาคม 2560   

                ตุรกีเริ่มนำเข้าข้าวสาลีจากรัสเซียอีกครั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ภายหลังการหารือร่วมระหว่างประธานาธิบดีตุรกีและรัสเซียเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเป็นไปได้ด้วยดี ด้านรัสเซียตกลงยกเลิกการห้ามนำเข้าสินค้าจากตุรกียกเว้นมะเขือเทศที่จะยังคงระงับต่อไปอีก 3-5 ปี
                เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2560 ประธานาธิบดีตุรกีและรัสเซียได้หารือเพื่อร่วมหาแนวทางผ่อนคลายประเด็นการระงับการนำเข้าสินค้าต่างๆระหว่างกัน ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งรัสเซียได้ระงับการนำเข้าสินค้าหลายชนิดจากตุรกีรวมทั้งข้าวสาลี ส่วนตุรกีก็ได้ดำเนินการถอดถอนข้าวสาลี ข้าวโพดและเมล็ดทานตะวันที่นำเข้าจากรัสเซียจากรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า โดยผลการหารือเป็นไปด้วยดีและทำให้รัสเซียจะสามารถส่งออกข้าวสาลีไปยังตุรกีได้อีกครั้งภายหลังจากตุรกีแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีนำเข้าจากรัสเซียที่เรียกเก็บในอัตราสูง และรัสเซียพร้อมจะยกเลิกการระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรจากตุรกีทุกรายการยกเว้นมะเขือเทศที่จะยังคงระงับการนำเข้าต่อไปอีก 3-5 ปี

 ที่มา: world-grain.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?