TH EN
A A A

ไต้หวันยังคงพบ H5N2 เพิ่ม ล่าสุดในไทเป

11 พฤษภาคม 2560   

                หน่วยงานคุ้มครองสัตว์ไทเป รายงานพบการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N2 ครั้งล่าสุดภายในตลาดค้าสัตว์ปีกไทเป โดยภาครัฐสั่งกำจัดสัตว์ปีกที่วางจำหน่ายในตลาดกว่า 304 ตัว และสั่งปิดตลาดชั่วคราวเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เพื่อกำจัดเชื้อ และทำความสะอาด หลังจากตรวจสอบพบตัวอย่างไก่ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไข้หวัดนก จำนวน 5 ตัวอย่าง ที่ขนส่งมาจำหน่ายในตลาดค้าสัตว์ปีก และผลตรวจสอบยืนยันเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พบว่ามีเชื้อไวรัสที่ต้องรอระบุสายพันธุ์ (ผลยืนยันภายหลังที่รายงานไปยังองค์กรโรคระบาดสัตว์ (OIE) เป็นสายพันธุ์ H5N2) โดยสัตว์ปีกเหล่านี้ถูกผลิตจากฟาร์มใน 4 เมือง ได้แก่ เกาสฺยง, เหมียวลี่, ผิงตง และหยุนหลิน


ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?