TH EN
A A A

จีนพบปลาซาดีนมะกันปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย

9 ตุลาคม 2550   

               เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานตรวจสอบและกักกันประจำเมืองหรงเฉิง มณฑลซานตงได้สั่งระงับนำเข้าปลาซาดีนแช่แข็ง 47 ตันของบริษัทการค้าญี่ปุ่นแห่งหนึ่งที่นำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯมูลค่า 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ  โดยระบุว่ามีการตรวจพบเชื้อแบคทีเรียลิสทีเรีย โมโนไซโตเจนส์ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ เช่น อาเจียน เป็นไข้ เลือดเป็นพิษ

               นับเป็นกรณีล่าสุดของจีนที่ปฏิเสธสินค้านำเข้าที่มาปัญหา  อันเป็นหนึ่งในความพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าสินค้าจากประทเศอื่นก็มีปัญหาด้านคุณภาพมาตรฐานเช่นกันหลังจากที่หลายเดือนที่ผ่านมาจีนเจอมรสุมข่าวด้านลบเรื่องมาตรฐานสินค้าส่งออกนับตั้งแต่ยาสีฟันยันของเด็กเล่น

ที่มา : ผู้จัดการ

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?