TH EN
A A A

นักวิจัยรัสเซีย แนะลดโควต้าจับปลา Pollock

2 พฤษภาคม 2560    633 ครั้ง

                สถาบันวิจัยประมงแปซิฟิกของรัสเซีย (TINRO) แนะนำให้ลดปริมาณปลาที่อนุญาตให้จับ (total allowable catch, TAC) หรือโควตาในการจับปลา Pollock กว่า 110,000 ตัน ในปี 2561 ซึ่งจะเหลือปริมาณที่อนุญาตให้จับเพียง 1.78 ล้านตัน จากเดิมที่มีปริมาณกว่า 1.89 ล้านตัน
                ทั้งนี้  สำหรับปลาค้อด TINRO ได้แนะนำให้เพิ่มปริมาณ TAC อีก 11,000 ตัน ซึ่งรวมปริมาณปลาที่อนุญาตให้จับได้กว่า 135,000 ตัน ในขณะที่ปลาเฮร์ริงยังถูกแนะนำปริมาณ TAC ที่ 337,000 ตัน

 

ที่มา: undercurrentnews.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?