TH EN
A A A

US เก็บ AD catfish เวียดนาม

8 ตุลาคม 2550    4796 ครั้ง
               สหรัฐฯประกาศเก็บภาษีเป็นการชั่วคราวกับ catfish เวียดนามจากฐานข้อมูลกรณีการเก็บภีต่อต้านการทุ่มตลาดหรือ AD ปี 2547
                การประกาศนี้หลังจากการทบทวนรอบที่ 3 ซึ่งรายงานขั้นสุดท้ายจะเผยแพร่ภายใน 120 วัน  ภาษีที่เรียกเก็บกับปลา tra และ ปลา basa ซึ่งส่งออกมาสหรัฐฯระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549  ภาษีเฉลี่ยที่ระดับ 63.88 % โดยบริษัทแต่ละรายอาจจะมีการปรับอัตราภายหลัง   บริษัท CATACO จะต้องเสียภาษี 80.88% เพราะไม่สามารถทำตามหลักเกณฑ์ข้อได้ระหว่างการสืบสวน  East Sea Seafood joint Venture Co.ltd ได้รับการยกเว้นไม่เข้าข่ายทุ่มตลาด
 
 
ที่มา : NewAmericaMedia

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?