TH EN
A A A

USDA ชี้แจงภาคอุตฯถึงการใช้ฉลาก “Healthy”

24 เมษายน 2560   

                องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S FDA) จัดการประชุมสาธารณะเพื่อหารือถึงความเหมาะสม และความหมายที่ชัดเจนของคำว่า Healthy ที่จะถูกเพิ่มบนฉลากอาหาร และเป็นแนวทางให้แก่ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้คำดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันพบว่าผู้บริโภคแต่ละวัยตีความหมาย และปริมาณสารอาหาร ในความหมายของคำว่า Healthy แตกต่างกัน 
                ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารที่ติดฉลาก healthy ว่าอาหารดังกล่าวมีสารอาหารตรงตามฉลากหรือไม่ เพื่อป้องกันผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการตีความที่ไม่ชัดเจนไปในทางที่ผิด รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหาร healthy ที่ถูกต้อง โดย U.S FDA ได้เปิดรับความคิดสาธารณะซึ่งสามารถส่งความคิดเห็นได้ทาง https://www.regulations.gov ภายในวันที่ 26 เมษายน 2560


ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?