TH EN
A A A

เกาหลีใต้ลดระดับแจ้งเตือนไข้หวัดนก หลังไม่พบการติดเชื้อใหม่

20 เมษายน 2560   

                เกาหลีใต้ลดระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรคไข้หวัดนกลง 1 ระดับจากระดับสูงสุดตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 หลังไม่พบการติดเชื้อเพิ่มเติมนับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา โดยทางการคาดว่าโรคไข้หวัดนกในเกาหลีใต้หยุดขยายพื้นที่การระบาดแล้ว แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะแน่ชัดว่าปลอดจากการระบาดอย่างแท้จริง
                ในช่วงที่ผ่านมา เกาหลีใต้ประสบกับการระบาดของโรคไข้หวัดนกครั้งร้ายแรงที่สุด โดยพบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N6 ครั้งแรกในเดือนกันยายน 2559 ทำให้ต้องกำจัดสัตว์ปีกไปกว่า 37 ล้านตัว หรือกว่า 1 ใน 5 ของสัตว์ปีกในประเทศ ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนไข่สำหรับบริโภค จนกระทั่งรัฐบาลต้องประกาศงดเว้นการจัดเก็บภาษี และอนุญาตนำเข้าไข่จากหลายประเทศเพื่อแก้ปัญหาราคาจำหน่ายไข่ไก่ประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

 

ที่มา: uk.reuters.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?