TH EN
A A A

ซาอุแบนสัตว์ปีกเวียดนาม-มะกันเหตุไข้หวัดนก

19 เมษายน 2560    915 ครั้ง

                ทางการซาอุดิอาระเบียสั่งระงับการนำเข้านก ไข่ฟัก และลูกไก่จากเวียดนามเป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบปัญหาการระบาดของโรคไข้หวัดนกตามรายงานการแจ้งเตือนจากองค์กรสุขภาพสัตว์สากล (WOAH)  โดยจะมีผลจนกว่าต้นทางจะปราศจากการระบาด ซึ่งก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ซาอุดิอาระเบียก็ได้ระงับการนำเข้าสัตว์ปีก ไข่สัตว์ปีกฟัก และลูกไก่จากรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกาจากสาเหตุโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9
                อนึ่ง จีนได้รายงานไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ติดต่อสู่คนในมณฑลเหอเป่ยและเทียนจินทางตอนเหนือของจีน 2 ราย และในมณฑลเหอหนานทางตอนกลางของจีนอีก 2 ราย อย่างไรก็ตาม ผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้ง 4 รายไม่พบการติดเชื้อ จึงสันนิษฐานว่าโรคดังกล่าวจะไม่ติดต่อจากคนสู่คน โดยผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีก และซื้อสัตว์ปีกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเท่านั้น นอกจากนี้ หากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินหายใจให้รีบพบแพทย์โดยทันที
 

ที่มา: bizhub.vn สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?