TH EN
A A A

ทีมวิจัยอังกฤษ-เดนส์พบข้าวสาลีพันธุ์ใหม่ลดต้นทุนอาหารสัตว์

19 เมษายน 2560   

                ทีมนักวิจัยร่วมของอังกฤษและเดนมาร์กพบข้าวสาลีพันธุ์พิเศษมีเอนไซม์ไฟเตสในปริมาณสูง ช่วยลดการเติมฟอสฟอรัสเพิ่มเติมในอาหารสัตว์ปีก
                ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Nottingham Trent และมหาวิทยาลัย Aarhus ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์ปีก โดยมุ่งเป้าหมายในการผลิตพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพสัตว์โดยเฉพาะพัฒนาการของโครงกระดูก และล่าสุดพบข้าวสาลีสายพันธุ์พิเศษที่มีเอนไซม์ไฟเตสที่ใช้ในการย่อยไฟเตทให้เป็นฟอสฟอรัส ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมอาหาร
                ทั้งนี้ ทีมวิจัยให้ความเห็นว่าพืชวัตถุดิบอาหารสัตว์ส่วนใหญ่แม้จะมีส่วนประกอบของฟอสฟอรัสในรูปไฟเตท แต่เมื่อสัตว์ที่บริโภคเข้าไปจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เนื่องจากไม่มีเอนไซม์สำคัญที่ชื่อไฟเตสในการย่อย ทำให้ผู้ผลิตอาหารสัตว์ปีกต้องเติมธาตุอาหารฟอสฟอรัสลงไปในอาหารสัตว์ ซึ่งประมาณต้นทุนถึงปีละกว่า 1.3 พันล้านยูโร (ประมาณ 5 หมื่นล้านบาท)

 
ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?