TH EN
A A A

เนื้อออสซี่เตรียมบุกตลาดจีน

18 เมษายน 2560   

                เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคม 2560 ออสเตรเลียบรรลุข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับจีน ซึ่งจะส่งผลให้ออสเตรเลียเป็นเพียงประเทศแรกและประเทศเดียวที่สามารถส่งออกเนื้อโคสดหรือแช่เย็นไปยังจีนได้ จากเดิมที่ส่งออกได้เฉพาะเนื้อแช่แข็งเท่านั้น โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้ถึง 400 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 14,000 ล้านบาท) ต่อปี หลังจากส่วนแบ่งการตลาดของเนื้อจากออสเตรเลียลดลงจากร้อยละ 52 ในปี 2556 เหลือเพียงร้อยละ 34 ในปี 2558 เนื่องจากมีประเทศผู้ส่งออกที่เป็นคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น
                ปัจจุบัน ออสเตรเลียเป็นประเทศที่ส่งออกเนื้อไปยังจีนมากที่สุดเป็นอันดับสี่ โดยมีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 1,000 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (751 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปี 2558 และข้อตกลงการค้าฉบับนี้อาจเป็นการเปิดช่องทางการค้าและเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ออสเตรเลียรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้หลังจากจีนประกาศยกเลิกการระงับการนำเข้าเนื้อโคจากสหรัฐเมื่อเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา

 

ที่มา: thebeefsite.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?