TH EN
A A A

นครโฮจิมินห์ พบปัญหาโครงการพัฒนาฟาร์มสุกร

10 เมษายน 2560   

                กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม เผยพบปัญหาในโครงการโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิต ตลอดจนการติดตามการเลี้ยงและดูแลสุกรภายในฟาร์ม โดยพบว่าในจำนวนฟาร์มที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 713 แห่ง มีเพียง 99 แห่งเท่านั้นที่ใช้วงแหวนประทับระบบอิเล็กทรอนิกส์บริเวณส่วนขาของสุกรเพื่อช่วยในการระบุข้อมูลของสุกร ซึ่งจากการสำรวจพบว่าสาเหตุของปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากสุกรที่นำมาขายนั้นมาจากแหล่งผลิตในจังหวัดใกล้เคียง จำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้าและการดำเนินการภายในฟาร์ม ดังนั้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภาครัฐนครโฮจิมินห์จะจัดการอบรมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวให้แก่เกษตรกร พร้อมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดระบบดังกล่าวร้อยละ 50 ให้กับฟาร์มสุกรขนาดเล็กใน 1 เดือนแรกให้แก่ฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการ
                อนึ่ง  ปัจจุบันตลาดค้าส่งเนื้อสุกรส่วนใหญ่ในเมือง  Bình Điền และ Hóc Môn ได้เข้าร่วมโครงการตรวจสอบย้อนกลับดังกล่าวแล้ว ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อสุกรที่ซื้อจากห้างโมเดิร์นเทรดกว่า 385 แห่ง และแผงค้าเนื้อสุกร 140 แผงใน 23 ตลาดค้าปลีก

 

ที่มา: thepigsite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?