TH EN
A A A

ไต้หวันพบไข้หวัดนกระบาดเพิ่ม

10 เมษายน 2560   

                เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 มีรายงานพบการติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N2 ในฟาร์มสัตว์ปีกอีก 2 แห่งในมณฑลหยุนหลินของไต้หวัน โดยทางการไต้หวันได้สั่งกำจัดสัตว์ปีกอีกกว่า 30,000 ตัว นอกจากนี้ ยังได้สั่งให้โรงเชือด 3 แห่งระงับการผลิตชั่วคราวและทำลายไก่แช่แข็งทั้งหมดเนื่องจากพบการติดเชื้อดังกล่าวอีกด้วย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เตือนให้เกษตรกรเพิ่มระดับการควบคุมและสุขอนามัยในการเลี้ยงสัตว์ปีก และรายงานทางการเมื่อมีสัตว์ตายอย่างผิดปกติ

 
ที่มา: xinhuanet.com สรุปโดย: มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?