TH EN
A A A

อินเดียเตรียมหั่นภาษีนำเข้าเมล็ดทานตะวัน

4 เมษายน 2560   

                อินเดียเตรียมลดภาษีนำเข้าเมล็ดดอกทานตะวันจากเดิมที่อัตราร้อยละ 30 เหลือเพียงร้อยละ 10 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน 2560 ซึ่งขณะนี้คำสั่งอย่างเป็นทางการอยู่ระหว่างรอการลงนาม
                อนึ่ง อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำเข้าน้ำมันพืชรายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะน้ำมันดอกทานตะวัน โดยในปี 2016 อินเดียนำเข้าน้ำมันพืชถึง 15.5 ล้านตัน

 
ที่มา: blackseagrain.net สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?