TH EN
A A A

ทรัมป์จี้หาสาเหตุมะกันขาดดุลการค้า 16 ชาติรวมไทย

3 เมษายน 2560   

                เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามคำสั่ง 2 ฉบับเร่งหาสาเหตุสหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้า 16 ประเทศอย่างหนัก โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีพาณิชย์ตรวจสอบทั้งรายสินค้าและรายประเทศให้เสร็จสิ้นภายใน 90 วัน นอกจากนี้ ยังได้กล่าวหาประเทศเหล่านี้ว่าทำการค้ากับสหรัฐอเมริกาอย่างไม่ถูกต้องและเป็นธรรม
                ทั้งนี้ ประเทศที่สหรัฐอเมริกากล่าวหาทั้ง 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น เยอรมนี เม็กซิโก ไอร์แลนด์ เวียดนาม อิตาลี เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินเดีย ไทย ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน อินโดนีเซีย และแคนาดา ซึ่งในปี 2559 ไทยได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาถึงราว 18,900 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าหลักที่ไทยส่งออไปยังสหรัฐอเมริกาได้แก่ เครื่องจักร เครื่องยนต์ ยางพารา อัญมณี เนื้อสัตว์แปรรูป และสินค้าอาหารทะเล

 
ที่มา: nationmultimedia.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?