TH EN
A A A

นิวซีแลนด์เปิดทางส่งออกเนื้อแกะไปอิหร่าน

28 มีนาคม 2560    582 ครั้ง

                นิวซีแลนด์และอิหร่านบรรลุข้อตกลงสุขอนามัยสัตว์ระหว่างกัน เพื่อเปิดตลาดการส่งออกเนื้อแกะนิวซีแลนด์ไปยังอิหร่านอีกครั้ง แต่จะยังไม่มีการตกลงทางการค้าจนกระทั่งถึงฤดูกาลหน้า โดยก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2559 นิวซีแลนด์ได้ปรับปรุงกฎระเบียบการค้ากับอิหร่านให้เป็นไปตามสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้ยังได้ปรับเปลี่ยนการคว่ำบาตรทางการค้าด้วย
                ทั้งนี้ อิหร่านเป็นตลาดส่งออกเนื้อแกะที่สำคัญของนิวซีแลนด์ โดยในช่วงทศวรรษ 1980 นิวซีแลนด์ส่งออกเนื้อแกะไปยังอิหร่านถึง 1 ใน 4 ของปริมาณส่งออกทั้งหมดก่อนที่จะหยุดการส่งออกไปในช่วงทศวรรษ 1990 เนื่องจากสถานการณ์การเมือง

 
 ที่มา: stuff.co.nz สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?