TH EN
A A A

นิวยอร์ก เตือนผู้บริโภคระวังเชื้อปนเปื้อนน้ำนมดิบ

28 มีนาคม 2560   

                สำนักงานเกษตรรัฐนิวยอร์กแจ้งเตือนผู้บริโภคในเมือง Oneida และพื้นที่ใกล้เคียง หลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำนมดิบในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากมีการสุ่มตรวจพบการปนเปื้อนแบคทีเรีย Listeria 
                โดยวันที่ 22 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ภาครัฐได้แจ้งผลการตรวจสอบตัวอย่างน้ำนมดิบ พบว่ามีการปนเปื้อนแบคทีเรีย Listeria monocytogenes  พร้อมทั้งได้สั่งระงับการวางจำหน่ายน้ำนมดิบ เนื่องจากการปนเปื้อนแบคทีเรียดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคจนกว่าผลการตรวจสอบล็อตการผลิตต่อเนื่องจนไม่พบเชื้อ ซึ่งแบคทีเรีย Listeria monocytogenes เป็นเชื้อก่อโรคในอาหารที่สำคัญ โดยผู้ที่ติดเชื้อดังกล่าวจะมีอาการปวดหัว คลื่นไส้ ปวดท้อง และท้องเสียอย่างรุนแรง ซึ่งหากพบการติดเชื้อกับผู้หญิงมีครรภ์อาจเสี่ยงต่อการแท้ง


ที่มา: foodsafetynews.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?