TH EN
A A A

มะกัน พบ catfish ในประเทศสารตกค้างเพียบ

27 มีนาคม 2560   

                กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และหน่วยบริการตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร (FSIS) รายงาน การเรียกคืนสินค้าปลา กลุ่มCatfish ปริมาณ 1,695 ปอนด์ ประมาณ 800 กิโลกรัม หลังจาก FSIS ได้ดำเนินการสุ่มตรวจปลากลุ่ม Catfish ที่ผลิตในประเทศ และจำหน่ายในรัฐมิสซิสซิปปี และเทนเนสซี พบสารตกค้าง 2 ชนิด คือ Malachite Green และLeucomalachite Green ในเนื้อปลา ซึ่งสารดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค
                ทั้งนี้  FSIS ได้ดำเนินการเรียกคืนสินค้า โดยล่าสุดยังไม่พบผู้บริโภคที่มีอาการป่วยจากการรับประทานเนื้อปลากลุ่มดังกล่าว 
 

ที่มา: foodsafetynews.com สรุปโดย: มกอช.  

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?