TH EN
A A A

อียิปต์หวั่นไวรัสชนิดใหม่ทำลายประชากรปลา tilapia

27 มีนาคม 2560   

                อียิปต์พบไวรัส Tilapia Lake Virus (TiLV) ระบาดในฟาร์มปลา tilapia (ตระกูลเดียวกับปลานิล) โดยปลาที่ติดไวรัสดังกล่าวจะมีอัตราการตายเฉลี่ยร้อยละ 9.2 และคาดว่าจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี จากที่ก่อนหน้านี้เคยพบระบาดในอิสราเอลและเอกวาดอร์
                ทั้งนี้ ไวรัส TiLV เป็นไวรัสที่พบในฟาร์มปลา tilapia ทั่วโลก แต่เพิ่งจะมีรายงานการพบในประเทศอียิปต์เป็นครั้งแรกในปี 2558 โดยมีฟาร์มปลาถึงร้อยละ 37 ที่ติดเชื้อ ด้านนักวิจัยจากองค์กร WorldFish และสถาบันวิจัยสัตว์น้ำแห่งมหาวิทยาลัยสเตอร์ลิงเร่งหาทางจำกัดการระบาดของโรค โดยการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพในระยะสั้น ส่วนในระยะยาว ทีมนักวิจัยมีแผนจะพัฒนาวัคซีนและพัฒนาสายพันธุ์ปลาที่ต้านทานไวรัสได้
                อนึ่ง อียิปต์เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกา และใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก โดยในปี 2558 มีกำลังการผลิตถึง 1.17 ล้านตัน นอกจากนี้ ยังเป็นประเทศที่บริโภคปลาตระกูล tilapia มากถึงร้อยละ 45 ของปริมาณการบริโภคปลาทั้งหมดเนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาถูก


ที่มา: thefishsite.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?