TH EN
A A A

กัมพูชา เตือนพบแบคทีเรียปนเปื้อนหมูจากเวียดนาม

23 มีนาคม 2560   

                ภาครัฐกัมพูชา เตือนควรหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสุกรจากเวียดนาม หลังมีรายงานพบการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Salmonella
                โดยรัฐบาลกัมพูชาได้ใช้มาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ในสุกร ด้วยการดำเนินการตรวจสอบตามแนวชายแดนที่ติดกับเวียดนาม และฟาร์มสุกรภายในประเทศ เนื่องจากเวียดนามมีการส่งออกเนื้อสุกรมายังกัมพูชา แต่ปัจจุบันยังไม่พบการปนเปื้อนจากเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว  
                อนึ่ง เชื้อแบคทีเรีย Salmonella เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบการปนเปื้อนในเนื้อหมูเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้จากการเก็บตัวอย่างเนื้อสุกรมาตรวจสอบในห้องทดลอง พบว่าเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวก่อให้เกิดสาร Endotoxins ในเนื้อสุกร ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุกร และมนุษย์ที่บริโภค
 

ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?