TH EN
A A A

ทีมนักวิจัยมะกันพบความหวังต้านโรค Zebra chip

23 มีนาคม 2560   

                ทีมนักวิจัยอเมริกันพบมันฝรั่งสายพันธุ์ทนโรค Zebra chip  หลังทดลองนำแมลงพาหะที่มีเชื้อก่อโรค Zebra chip ใส่ในมันฝรั่งหลายสายพันธุ์ที่ได้จากโครงการปรับปรุงพันธุ์พืช ทำให้เกิดความหวังว่าจะสามารถต่อสู้กับโรคดังกล่าวซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับมันฝรั่งกว่าล้านเหรียญสหรัฐต่อปี
                ทั้งนี้ โรค Zebra chip เป็นโรคที่เกิดจากแบคทีเรีย Candidatus Liberibacter solanacearum โดยมีแมลง patato psyllid เป็นพาหะแพร่กระจาย โดยเริ่มพบการระบาดในรัฐเท็กซัสในปี 2000 ปัจจุบันเกษตรกรลดความเสียหายจากการระบาดของโรคโดยใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อควบคุมการกระจายของ patato psyllid แต่วิธีนี้มีค่าใช้จ่ายสูง ทีมนักวิจัยจึงได้วิจัยเพื่อค้นหาสายพันธุ์ของมันฝรั่งที่ต้านทานต่อเชื้อก่อโรคหรือแมลงพาหะเพื่อสู้กับโรคดังกล่าวแทน

 
ที่มา: farms.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?