TH EN
A A A

เวียดนามเว้นภาษีนำเข้าสินค้ากัมพูชาหลายรายการ

22 มีนาคม 2560   

                เวียดนามและกัมพูชาบรรลุข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ เปิดทางสินค้าจากกัมพูชาเข้าเวียดนามโดยปลอดภาษีนำเข้า โดยข้อตกลงการค้าฉบับ 24/2017/ND-CP ระหว่างเวียดนามและกัมพูชาที่ได้ลงนามอนุมัติเมื่อเดือนมกราคม 2017 เปิดทางให้เวียดนามสามารถนำเข้าสินค้าหลายรายการจากกัมพูชาได้โดยปลอดภาษีนำเข้า เช่น สัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อสัตว์ปีกสดหรือแช่แข็ง ส้มสดหรือแห้ง ข้าว ขนมปัง ขนมอบ บิสกิต เค้ก และแครกเกอร์บางชนิด โดยสินค้าที่นำเข้าในโควต้าปลอดภาษีนี้จะต้องมีใบรับรองที่มาผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานของกัมพูชา และนำเข้าเวียดนามทางด่านการค้า 24 ด่านตามรายชื่อในข้อตกลง
                อนึ่ง ข้อตกลงดังกล่าวไม่รวมถึงสินค้าเกษตรที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปซึ่งเวียดนามไปลงทุนผลิตในกัมพูชาและนำเข้าโดยผู้ประกอบการเวียดนาม โดยสินค้าดังกล่าวจะเก็บภาษีนำเข้าในอัตราปกติ

 
ที่มา: vietnamplus.vn สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?