TH EN
A A A

จีน หยุดการค้าขายสัตว์ปีก

20 มีนาคม 2560   

                จีนสั่งระงับการค้าขายสัตว์ปีกที่เมืองฉางชา มณฑลหูหนาน เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 เนื่องจากภาครัฐมีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 และผู้เชี่ยวชาญ เผยพบมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกเพิ่มขึ้น พร้อมได้สั่งทำความสะอาด และฆ่าเชื้อภายในตลาดค้าสัตว์ปีก เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9
                ทั้งนี้ หลายจังหวัดภายในจีนได้มีมาตรการแก้ไข และสั่งปิดตลาดค้าสัตว์ปีก เพื่อป้องกัน และควบคุมการระบาดของไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 โดยคณะกรรมการด้านการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของจีน (NHFPC) เผยช่วงเดือน มกราคม 2560 มียอดผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 ภายในจีนกว่า 79 ราย และในเดือน กุมภาพันธ์ โดยในมณฑล หูหนาน มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์ดังกล่าว 24 ราย และเสียชีวิตจำนวน 5 ราย
 

ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?