TH EN
A A A

ไทยเฮ เม็กซิโกเปิดโควต้านำเข้าข้าว

20 มีนาคม 2560   

                รัฐบาลเม็กซิโกตัดสินใจเปิดโควต้านำข้าว 5 ชนิด รวมปริมาณกว่า 150,000 ตัน (ร้อยละ 13 ของการบริโภคในประเทศในปี 2559) จากหลายประเทศ ได้แก่ ไทย อาร์เจนตินา อินเดีย อิตาลี อุรุกวัย เวียดนามและสหรัฐอเมริกา เพื่อลดราคาข้าวและสอดรับกับความต้องการบริโภคภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจำกัดโควต้าให้ผู้ประกอบการนำเข้าได้ไม่เกินรายละ 10,000 ตัน ซึ่งหลายประเทศได้ขานรับและเตรียมพร้อมในการส่งออกข้าวไปยังเม็กซิโกอย่างรวดเร็ว เช่น เวียดนาม ที่หวังจะเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไปยังทั่วโลก หลังจากก่อนหน้านี้ยอดส่งออกลดลงในหลายประเทศรวมทั้งเม็กซิโก ที่อัตราภาษีนำเข้าข้าวเดิมสูงถึงร้อยละ 20
                สำหรับประเทศไทยมีแผนจะส่งออกข้าวขาวเมล็ดยาว (long-gain white rice) ประมาณ 10,000 ตันตามโควต้านำเข้าที่ได้รับ ซึ่งข้าวที่นำเข้าภายในโควต้าดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นภาษี ในขณะที่การนำเข้านอกโควต้าจะจัดเก็บภาษีที่อัตราร้อยละ 20 โดยโควต้านำเข้าปลอดภาษีดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม ถึง 31 ธันวาคม 2560


ที่มา: nationmultimedia.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?