TH EN
A A A

ไต้หวัน พบการระบาดไข้หวัดนกติดเชื้อเพิ่ม 2 ฟาร์ม

15 มีนาคม 2560    875 ครั้ง

                วันที่ 11 มีนาคม 2560 สภาเกษตรไต้หวัน (COA) รายงานพบไข้หวัดนก สายพันธุ์รุนแรง H5N2 และH5N8 ระบาดเพิ่มในฟาร์ม 2 แห่ง ที่เขต ซูเถียน และจิวรู๋ เมืองผิงตง โดยทางการได้สั่งให้เจ้าหน้าที่กำจัดสัตว์ปีกที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าว 10,696 ตัว ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาไต้หวันพบการติดเชื้อไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีกภายในประเทศทั้งสิ้น 87 แห่ง และมีคำสั่งกำจัดสัตว์ปีก 730,316 ตัว 
                อย่างไรก็ตาม  ปัจจุบันยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก สายพันธุ์ H5N6 ในใต้หวัน โดยผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำเกษตรกรให้หลีกเลี่ยงการเก็บไข่สำหรับเพาะเลี้ยงในรุ่นที่ 3 หรือหากมีต้องการเก็บควรแยกไว้ต่างหาก และควรป้องกันการระบาดของโรคจากการขนย้ายสัตว์ปีก

 
ที่มา: chinapost.com.tw สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?