TH EN
A A A

เกาหลีใต้วิกฤต ราคาไก่พุ่งภาครัฐสั่งลดภาษีนำเข้า 0%

13 มีนาคม 2560    1175 ครั้ง

                ราคาเนื้อไก่ในเกาหลีใต้ปรับตัวสูงขึ้น หลังรัฐบาลเกาหลีใต้สั่งกำจัดสัตว์ปีกกว่า 35 ล้านตัว และสั่งระงับนำเข้าเนื้อไก่จากสหรัฐอเมริกา เหตุจากไข้หวัดนกระบาดอย่างรุนแรง โดย ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 ราคาเนื้อไก่เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 5.7 คิดเป็น 5,731 วอน/กิโลกรัม
                ทางกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทของเกาหลีใต้ เผยมีมาตรการลดภาษีนำเข้าไก่เหลือ 0%เพื่อบรรเทาปัญหาราคาเนื้อไก่ โดยจะเริ่มใช้ในเดือน เมษายน 2560 และคาดการณ์ว่าจะช่วยรักษาราคาเนื้อไก่ให้มีเสถียรภาพ นอกจากนี้ยังมีมาตรการนำเนื้อไก่จากคลังของรัฐบาลจำนวนกว่า 2,000 ตัน วางจำหน่ายในราคาถูก เพื่อลดปัญหาด้านกับราคา และสินค้าขาดตลาดอีกด้วย
 

ที่มา: thepoultrysite.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?