TH EN
A A A

อาเซียนระงับนำเข้าสัตว์ปีกมะกันเสี่ยงหวัดนก

10 มีนาคม 2560   

                เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวันและฮ่องกงระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากสหรัฐอเมริกาหลังการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 ในฟาร์มแห่งหนึ่งในรัฐเทนเนสซีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยเกาหลีใต้ ญี่ปุ่นและไต้หวัน จะระงับการนำเข้าสัตว์ปีกและไข่จากสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ฮ่องกงระงับการนำเข้าจากรัฐเทนเนสซีเท่านั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวไม่รวมถึงไก่ปรุงสุกและผลิตภัณฑ์จากไข่
                ทั้งนี้ เกาหลีใต้จัดเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย ซึ่งในปี 2017 เกาหลีใต้ได้นำเข้าไข่จากหรัฐอเมริกาเกือบ 1,050 ตัน ซึ่งมาตรการระงับการนำเข้าทำให้เกาหลีใต้สามารถนำเข้าเนื้อไก่จากบราซิล ชิลี ออสเตรเลีย แคนาดา ฟิลิปปินส์ และไทยแทนได้ ส่วนการนำเข้าสัตว์ปีกมีชีวิตอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะจากนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา

 
ที่มา: reuters.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?