TH EN
A A A

ออสซี่พบแอนแทร็กซ์ในฟาร์มแกะในรัฐวิกตอเรีย

8 มีนาคม 2560   

                ทางการออสเตรเลียเร่งให้วัคซีนป้องกันเชื้อแอนแทร็กซ์แก่แกะกว่าพันตัวในรัฐวิคตอเรียและสั่งห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ในฟาร์มที่ติดเชื้อตามมาตรการควบคุมโรค หลังตรวจพบเชื้อแอนแทร็กซ์ในแกะที่ตายเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 และคาดว่าสัตว์อื่นๆจำนวน 33 ตัวที่ตายเมื่อสัปดาห์ก่อนอาจมีบางตัวติดเชื้อ ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
                โดยสัตวแพทย์ของทางการได้ให้วัคซีนแก่สัตว์ทุกตัวในฟาร์ม รวมทั้งสั่งให้เผาทำลายซากสัตว์ทั้งหมดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ส่วนการระงับการเคลื่อนย้ายสัตว์นั้นจะดำเนินไปจนกว่าวัคซีนที่ฉีดจะออกฤทธิ์ 
                ทั้งนี้ แอนแทร็กซ์เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งพบโดยทั่วไปในปศุสัตว์และแกะ และพบทั่วไปในดินในสภาวะที่ร้อนและแห้ง เมื่อสัตว์ติดเชื้อจะตายอย่างรวดเร็ว บ่อยครั้งที่สัตว์ที่ติดเชื้อจะไม่แสดงอาการ สำหรับโอกาสในการติดเชื้อแอนแทรกซ์ในคนนั้นค่อนข้างน้อยหากไม่ได้ได้สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ที่ติดเชื้อเป็นประจำ

 
ที่มา: news.com.au สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?