TH EN
A A A

สหรัฐระงับนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากแคนาดาบางประเภท

5 ตุลาคม 2550   
                
จากการประกาศของสำนักงานตรวจสอบอาหารของแคนาดาว่ามีการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์อเมริกาเหนือซึ่งเป็นสายพันธุ์รุนแรง H7N3  ในฟาร์มเพาะไก่เนื้อที่ Saskachewan  ของแคนาดา   กระทรวงเกษตรของสหรัฐจึงได้ออกประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกบางประเภทจาก แคนาดา ครอบคลุม สัตว์ปีกมีชีวิต ไข่มีเชื้อ และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปจาก Saskachewan  มาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวนี้จะมีการทบทวนเมื่อได้รับข้อมูลด้านระบาดวิทยาซึ่งจะลดขนาดของพื้นที่ที่จะห้ามนำเข้ารง H7N3  ในฟาร์มเพาะไก่เนื้อที่ Saskachewan  ของแคนาดา   กระทรวงเกษตรของสหรัฐจึงได้ออกประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกบางประเภทจาก แคนาดา ครอบคลุม สัตว์ปีกมีชีวิต ไข่มีเชื้อ และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปจาก Saskachewan  มาตรการระงับการนำเข้าชั่วคราวนี้จะมีการทบทวนเมื่อได้รับข้อมูลด้านระบาดวิทยาซึ่งจะลดขนาดของพื้นที่ที่จะห้ามนำเข้า
               สำหรับผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่ปรุงสุก ไข่ที่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์แล้วยังสามารถนำเข้าได้ตามปกติ
 
 
ที่มา : Meatpoultry

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?