TH EN
A A A

เกาหลีใต้ สั่งห้ามนำเข้าเนื้อไก่มะกัน

8 มีนาคม 2560    691 ครั้ง

                ทางการเกาหลีใต้สั่งระงับการนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากสหรัฐอเมริกา หลังกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้ยืนยันการตรวจพบการระบาดของไข้หวัดนก สายพันธุ์ H7N9 ที่รัฐเทนเนสซี โดยคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
                ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกายังคงสามารถส่งเนื้อไก่ที่ผ่านการให้ความร้อน และผลิตภัณฑ์จากไข่ไปยังเกาหลีใต้ได้ตามปกติ เนื่องจากได้รับการยกเว้นคำสั่งดังกล่าว
 

ที่มา: businessinsider.com สรุปโดย: มกอช. 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?