TH EN
A A A

จีนหวั่น H7N9 สายพันธุ์ใหม่อาจเป็นเชื้อดื้อยา

6 มีนาคม 2560   

                จีนยืนยันการพบเชื้อไข้หวัดนก H7N9 สายพันธุ์ใหม่ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเชื้อดังกล่าวอาจเป็นสายพันธุ์ที่ดื้อยา โดยทางการจีนพบว่าคนไข้ 2 รายที่มณฑลกวางตุ้งซึ่งติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ดื้อต่อยา oseltamivir phosphate ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาไข้หวัดนกโดยทั่วไป อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงตอบสนองต่อยาดังกล่าว แสดงว่าเชื้อ H7N9 ส่วนใหญ่อาจจะยังไม่กลายพันธุ์
                ทั้งนี้ ผู้ป่วยทั้ง 2 รายเคยได้รับยาดังกล่าวมาก่อน ทำให้ยังคงสรุปไม่ได้ว่าสาเหตุของการดื้อยาครั้งนี้เกิดจากการที่ผู้ป่วยเคยได้รับยาตัวเดียวกันหรือเกิดจากเชื้อกลายพันธุ์
                สถานการณ์การติดเชื้อไข้หวัดนกในคนที่ประเทศจีนยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนี่อง เฉพาะในเดือนมกราคม พบผู้ป่วย 192 ราย เสียชีวิต 79 ราย นับเป็นการระบาดครั้งร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2556 ทำให้ในปีนี้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 296 ราย เสียชีวิตกว่า 94 ราย ครอบคลุมพื้นที่กว่าครึ่งของประเทศจีน ทั้งนี้ ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก เชื้อ H7N9 ยังคงมีโอกาสน้อยที่จะสามารถติดต่อระหว่างคนสู่คน


ที่มา: asianews.network สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?