TH EN
A A A

กีวี-คีร์กีซสถาน หวังขยายส่งออกเนื้อไปอิหร่าน

2 มีนาคม 2560   
                กระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิของนิวซีแลนด์ (Ministry for Primary Industries New Zealand : MPI ) ได้บรรจุความตกลงในการส่งออกเนื้อแกะ-เนื้อโค แช่เย็นแช่แข็งมายังอิหร่าน ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าสำคัญของการรื้อฟื้นการทำการค้าระหว่างกัน หลังจากที่ช่วงต้นปี 2559 นิวซีแลนด์ได้ประกาศยกเลิกคว่ำบาตรอิหร่าน โดยการเจรจาเพื่อรื้อฟื้นการค้าสินค้าเกษตรระหว่างนิวซีแลนด์-อิหร่าน นอกจากจะเปิดตลาดส่งออกเนื้อสัตว์แล้วยังมีแนวโน้มที่นิวซีแลนด์จะได้เปิดตลาดส่งออกกีวี่ไปยังอิหร่านด้วย
                อิหร่านเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยอิหร่านมีความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ (เนื้อแดง) ประมาณ 880,000 ตัน/ปี และนำเข้าเนื้อแช่แข็งประมาณปีละ 100,000 ตัน
                ทั้งนี้ นอกจากนิวซีแลนด์แล้วอิหร่านยังได้เปิดนำเข้าเนื้อสัตว์จากหลายประเทศ รวมทั้งคีร์กีซสถานซึ่งได้รับแจ้งความประสงค์ในการสั่งซื้อเนื้อจากอิหร่านประมาณ 1,000 ตัน/ปี แต่ในปี 2559 คีร์กีซสถานสามารถผลิตส่งออกได้เพียง 150 ตัน และได้วางแผนที่จะขยายกำลังการผลิตส่งออกไปยังอิหร่านให้ได้ 350 ตัน ในปี 2560

ที่มา: thebeefsite.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?