TH EN
A A A

ไข้หวัดนกระบาดในไนจีเรีย คร่าชีวิตสัตว์ปีกกว่า 42,000 ตัว

2 มีนาคม 2560   

                การระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในเมือง Plateau ทางภาคกลางของไนจีเรียตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 คร่าชีวิตสัตว์ปีกในฟาร์ม 12 แห่งไปกว่า 42,000 ตัว และก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรทั้งการสูญเสียรายได้จำนวนมากและความเสี่ยงในการขาดแคลนสัตว์ปีก ไข่และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกอื่นๆ เพื่อการบริโภคในประเทศ ทางการไนจีเรียจึงต้องหาทางจำกัดการระบาดของโรคเพื่อป้องกันความเสียหายของอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและชีวิตของประชากร
                นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ทางการไนจีเรียได้สั่งให้มีการสอบสวนถึงการกลับมาระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ในบางพื้นที่ของประเทศ ซึ่งทำให้ต้องทำลายสัตว์ปีกอย่างน้อย 80,000 ตัวจากฟาร์ม 45 แห่งในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง Kano เมื่อเดือนมกราคม 2559
                อนึ่ง การระบาดในปี 2558 และ 2559 ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างน้อย 130 ราย แต่ไม่มีรายใดได้รับการชดเชยจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ฤดูกาลนี้ เกษตรกรอาจมีแรงจูงใจที่จะขายสัตว์กลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพื่อหมุนเวียนรายได้โดยไม่ผ่านการควบคุมโรคระบาดที่ดีเพียงพอ

 
ที่มา: xinhuanet.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?