TH EN
A A A

เกาหลีใต้ ขยายเวลานำเข้าไข่ เหตุไข้หวัดนกรุนแรง

1 มีนาคม 2560   

                เกาหลีใต้ขยายเวลาอุดหนุนนำเข้าไข่ถึงสิ้นเดือน  เมษายน 2560 (เพิ่มเติมจากเดิมเป็นระยะเวลา 2 เดือน) สำหรับการขนส่งทางเรือ เนื่องจากภายในประเทศยังคงพบปัญหาขาดแคลนไข่สด สาเหตุจากโรคไข้หวัดนก ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ
                ตั้งแต่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์รุนแรง ภาครัฐได้กำจัดสัตว์ปีกที่เลี้ยงในฟาร์มกว่า 33 ล้านตัว และเริ่มนำเข้าไข่ชดเชยความต้องการในประเทศ และแก้ปัญหาไข่ราคาสูงตั้งแต่เดือน  มกราคม 2560 ที่ผ่านมา รวมหลังได้ตั้งบประมาณอุดหนุนการนำเข้าไข่ไว้ที่ 900 ล้านวอน ซึ่งได้ใช้ไปแล้วกว่า 645 ล้านวอน (ข้อมูลจนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560) มีปริมาณไข่สดนำเข้ากว่า 805 ตัน และไข่แปรรูป 837 ตัน ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมเป็นต้นมา
                ทั้งนี้  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาราคาขายปลีกไข่สดในเกาหลีใต้โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7490 วอน / 30 ฟอง ลดลงถึงร้อยละ 20 จากที่เคยมีราคาสูงถึง 9543 วอน / 30 ฟอง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มเกิดวิกฤติไข้หวัดนก


ที่มา: in.reuters.com  สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?