TH EN
A A A

ข่าวด้านลบสินค้านำเข้ากระตุ้นชาวมะกันอ่านฉลาก

25 กันยายน 2550   
               จากการสำรวจของ Sacred Heart University Polling Institute ในประชากร 1,000 รายทั่วประเทศ ปรากฏว่า  จากข่าวด้านลบด้านความปลอดภัยด้านอาหารของสินค้านำเข้าจากจีนและประเทศอื่นๆทำให้ชาวอเมริกันอ่านฉลากสินค้ามากขึ้น
52.9% ของผู้ที่ถูกสำรวจระบุว่าอ่านฉลากมา 1 ปีแล้วเพื่อดูประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า  หรือชื่อโรงงาน หรือชื่อส่วนประกอบ
68.6% ระบุว่าปัจจุบันนี้ดูข้อมูลดังกล่าว  (รวมจำนวนที่อ่านมา 1 ปีแล้วด้วย)
86.3% เห็นด้วยกับมาตรการที่ดำเนินการกับสินค้านำเข้าจีน
87% ของผู้บริโภคที่ถูกสำรวจมีความมั่นใจในสินค้าที่ผลิตในสหรัฐฯ  แต่ 47% เท่านั้นที่เห็นว่ารัฐบาลสหรัฐดำเนินการเพื่อสร้างหลักประกันที่ดีพอว่าสินค้านำเข้าได้ตามมาตรฐาวามปลอดภัยและคุณภาพ 
 
 
ที่มา : Meatnews 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?