TH EN
A A A

เวียดนามเล็งจำกัดโควต้านำเข้าไข่ยูเรเซีย

24 กุมภาพันธ์ 2560   

                เวียดนามเตรียมจำกัดโควต้าการนำเข้าไข่จากประเทศในกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EEU) ซึ่งประกอบไปด้วยศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย เบลารุส คาซัคสถาน อาร์เมเนีย และ คีร์กิซสถาน ในปี 2017 ถึง 2019 ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างเวียดนามและEEU โดยโควต้าการนำเข้าไข่ในปี 2017 อยู่ที่ 8,400 โหล, ปี 2018 อยู่ที่ 8,820 โหล และปี 2019 อยู่ที่ 9,261 โหล
                มาตรการจำกัดโควต้านี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2017 จนถึง 31 ธันวาคม 2019

 
ที่มา: สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?