TH EN
A A A

ลาว จัดประชุมหาวิธีป้องกันการระบาดของตั๊กแตนไผ่

24 กุมภาพันธ์ 2560   

                เจ้าหน้าที่ระดับสูงของลาว, จีน, เวียดนาม และไทย ได้ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของตั๊กแตนไผ่
                ลาวได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับแก้ปัญหาตั๊กแตนไผ่ระบาด ประจำปี 2560 ที่เวียงจันทน์ โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กล่าวว่า การระบาดของตั๊กแตนไผ่สร้างความเสียหายต่อพืชผลภายในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งรัฐบาลลาวได้มีการเพิ่มมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของตั๊กแตน ในปี 2559 และได้เพิ่มหน่วยงานที่รับผิดชอบในการป้องกัน และทำลายตั๊กแตนในจังหวัดทางภาคเหนือของลาว  หลังจากในปี 2560 พบว่าการระบาดของตั๊กแตนไผ่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง กรมส่งเสริมการเกษตรลาวได้เพิ่มการเฝ้าระวังจาก 20% เป็น 30%  นอกจากนี้ภาครัฐได้ร่วมมือกับ FAO เพื่อลดจำนวนตั๊กแตน และลดความเสียหายของพืชผล ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลยังคงไม่สามารถควบคุม และลดปริมาณตั๊กแตนได้ 
                ทั้งนี้  พบการระบาดของตั๊กแตนไผ่เป็นครั้งแรกในจีนปี 2472 ก่อนระบาดไปยังมณฑลยูนนาน ปี 2555 และพบการระบาดของตั๊กแตนไผ่ในลาวครั้งแรกใน เดือน ตุลาคม 2557 แขวงที่หลวงพระบาง ก่อนแพร่ระบาดไปตามจังหวัดอื่นๆ โดยสรุปรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกว่า 140 แห่งในปี 2557 และพบการระบาดเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 500 แห่ง ในปี 2558

 
ที่มา: news.xinhuanet.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?